• DOBAU® Spachtelmasse Duo
DOBAU® Spachtelmasse Duo

Εταιρία: VELOSIT

** Το προϊόν δε διατίθεται για online αγορά
  • Περιγραφή
  • Χαρακτηριστικά

Ινοπλισμένη ασφαλτική μάζα, χωρίς διαλύτες, για επισκευές στον χώρο της στέγης και της ζώνης κάτω από το έδαφος. Έτοιμο προς χρήση. Χωρίς προεπάλειψη.

 

Συσκευασία: Δοχεία 1 kg 

 

Κατανάλωση: Υγρασία : 1,4 kg/m2 για κάθε mm πάχους

Αποθήκευση : Τουλάχιστον 12 μήνες σε ξηρό και δροσερό χώρο μετά την ημερομηνία παραγωγής (Abfülldatum).

Καθαρισμός εργαλείων: Με νερό προτού πήξει το υλικό.