• Velosit LE910 Haftemulsion
Velosit LE910 Haftemulsion

Εταιρία: VELOSIT

** Το προϊόν δε διατίθεται για online αγορά
  • Περιγραφή
  • Χαρακτηριστικά

Βελτιωτική οικοδομική ρητίνη. Πρόσμικτο πρόσφυσης, αποτρεπτικό ρωγμών, αντισυρρικνωτικό. Χωρίς γεμιστικές ύλες και διαλύτες.

Η πρόσμιξη της βελτιωτικής ρητίνης Velosit LE910 Haftemulsion στα κονιάματα προσδίδει εξαιρετικές τιμές εφελκυσμού πρόσφυσης, υψηλές αντοχές εφελκυσμού κάμψης, αποτροπή ρωγμών συρρίκνωσης, ελαστικότητα, φραγή αλάτων, εμποδίζει την απώλεια ύδατος σε εφαρμογές υπό υψηλή θερμοκρασία και αυξάνει την αντοχή σε απότριψη των επιφανειών.

Με την πρόσμιξη του Velosit LE910 Haftemulsion επιτυγχάνονται χωρίς κίνδυνο αστοχίας ("κούφωμα", ρηγμάτωση, αποκόλληση) οι ακόλουθες οικοδομικές εργασίες: Γέφυρες πρόσφυσης μεταξύ υποβάθρου και κονιαμάτων («πεταχτό» στις κάθετες επιφάνειες και «ιλύς πρόσφυσης» δηλ. βουρτσιστό στις οριζόντιες), λεπτές τσιμεντοκονίες δαπέδου ή εξομάλυνσης που «σβήνουν» σε μηδενικό πάχος, επισκευαστικές εργασίες σε μπετόν, σοβάδες, τσιμεντοκονίες, εξομάλυνση ανεπίχριστου μπετόν, επισκευή φωλεών, ρωγμών, κλπ. λεπτά κονιάματα και επιχρίσματα, βελτίωση κονιάματος συγκόλλησης πλακιδίων ή πλακών κλπ. αρμολόγηση τοιχοποιίας χωρίς πλευρικές ρωγμές συρρίκνωσης.  Πέραν όλων αυτών το υλικό μπορεί να προσμιχθεί σε υδροχρώματα και ασβεστοχρώματα και να τα «μετατρέψει» σε ακρυλικά που αντέχουν στις εξωτερικές συνθήκες και την απότριψη, μπορεί να κάνει τους στόκους αρμολόγησης πλακιδίων στεγανούς και μη ρηγματούμενους, όπως άλλωστε και τους εξωτερικούς σοβάδες. Χρησιμοποιείται σαν εμποτιστικό απορροφητικών και εύθριπτων κονιαμάτων, σοβάδων και τσιμεντοκονιών δαπέδων καθώς και για ενσωμάτωση («δέσιμο») χαλικόστρωσης πάνω σε επίπεδες στέγες.

 

Συσκευασία: Δοχεία 10 lit

Mείωση απαιτούμενου νερού ανάμιξης: 12%. (βελτίωση Ν/Τ)

Αύξηση εφελκυσμού κάμψης: 45%.
Αύξηση εφελκυσμού πρόσφυσης: 300%.
Γεμιστικά: 0%
Επιμήκυνση θραύσης φιλμ: ≥ 1000
Αντοχή σε παγετό και κρισταλλοποίηση αλάτων: Δεδομένη
Περιεκτικότητα ενεργητικού συστατικού: ≥ 47
GISCODE D 1